Než se rozhodnu stát se dobrovolníkem, zodpovím si na následující otázky:

  • Proč se chci stát dobrovolníkem? Jaké jsou mé motivy?
  • Co od dobrovolnické činnosti očekávám?
  • Kolik času mohu dobrovolnictví věnovat?
  • Komu, kde a jakým způsobem chci pomáhat?

 

Kdo je dobrovolník

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

Dobrovolníci nesuplují práci zdravotnického personálu, jejich role je jiná. Pomáhají udržovat kontakt s běžným životem a zlidšťují atmosféru prostředí. S pacienty společně tráví volný čas, povídají si, čtou jim, někteří je doprovázejí na procházku, pomáhají při výtvarných dílnách nebo si připraví hudební vystoupení. Pomáhají tak pacientům prožít radostné chvíle a na chvíli zapomenout na jejich trápení. Dobrovolníci navštěvují pacienty na lůžkových odděleních a klienty v Domově Vlčí mák.

 

Proč se stát dobrovolníkem

Odpovídají sami dobrovolníci.

Jednorožcová Hanka      
„Rozhodnutí stát se dobrovolníkem bylo čistě mou vnitřní pohnutkou, takže jsem sama vyhledala místo, kde bych mohla pomoci. Chtěla jsem dělat ve svém volném čase něco, co by mělo smysl a přinášelo radost mně i ostatním. My, jakožto dobrovolníci a zdravotnický personál, pomáháme vytvářet rodinné prostředí pro ty, kteří již potřebují neustálou péči. Pro mě dobrovolnictví znamená mnoho, stejně jako je pro pacienty důležité mít kolem sebe lidi, kteří se na ně usmějí a vyslechnou je. Jsem ráda, že jsem součástí této veliké, milující rodiny. Často potkávám lidi, kteří se stále ještě podivují nad tím, že existuje někdo, kdo se věnuje takovéto činnosti. Každému, kdo hledá náplň pro svůj volný čas, doporučuji dobrovolnictví. Je to činnost nejen přínosná, ale i zajímavá a zábavná“.

Markéta Gossová
„Cítila jsem potřebu vkládat svou energii do něčeho, co považuji za smysluplné. Tato činnost mi dělá radost a dodává mi energii. Zároveň mému rozhodnutí napomohla předchozí zkušenost s dobrovolnickou činností v nemocnici v Sokolově“.

 

Jakým způsobem se mohu zapojit?

a) Pravidelná činnost:

pravidelná činnost dobrovolníka je orientována zejména na vyplnění volného času pacienta, formou pravidelných návštěv (rozhovory, čtení, hraní společenských her, luštění křížovek, doprovod na vycházku po areálu nemocnice, výtvarné a tvořivé dílny….)

b) Jednorázová/příležitostní činnost:

organizační výpomoc a doprovod uživatelů na různé akce především kulturního charakteru (koncerty, divadelní představení, výlety mimo ÚVN, výtvarné dílny většího rozsahu).

Charakteristika: rád bych pomáhal/a, ale nemám čas chodit pravidelně; jednorázové akce, kde bych se mohl/a zapojit několikrát do roka, by mi vyhovovaly.

c) Vlastní nápad:

Máte-li nápad, který může pomoci vylepšit naši činnost, společnými silami jej můžeme zrealizovat.