Dobrovolníkem v ÚVN

Než se rozhodnu stát se dobrovolníkem, zodpovím si na následující otázky:

 • Proč se chci stát dobrovolníkem? Jaké jsou mé motivy?
 • Co od dobrovolnické činnosti očekávám?
 • Kolik času mohu dobrovolnictví věnovat?
 • Komu, kde a jakým způsobem chci pomáhat?Proč se stát dobrovolníkem?

Odpovídají sami dobrovolníci.

Jednorožcová Hanka      
„Rozhodnutí stát se dobrovolníkem bylo čistě mou vnitřní pohnutkou, takže jsem sama vyhledala místo, kde bych mohla pomoci. Chtěla jsem dělat ve svém volném čase něco, co by mělo smysl a přinášelo radost mně i ostatním. My, jakožto dobrovolníci a zdravotnický personál, pomáháme vytvářet rodinné prostředí pro ty, kteří již potřebují neustálou péči. Pro mě dobrovolnictví znamená mnoho, stejně jako je pro pacienty důležité mít kolem sebe lidi, kteří se na ně usmějí a vyslechnou je. Jsem ráda, že jsem součástí této veliké, milující rodiny.
Často potkávám lidi, kteří se stále ještě podivují nad tím, že existuje někdo, kdo se věnuje takovéto činnosti. Každému, kdo hledá náplň pro svůj volný čas, doporučuji dobrovolnictví. Je to činnost nejen přínosná, ale i zajímavá a zábavná“.

Markéta Gossová
„Cítila jsem potřebu vkládat svou energii do něčeho, co považuji za smysluplné. Tato činnost mi dělá radost a dodává mi energii. Zároveň mému rozhodnutí napomohla předchozí zkušenost s dobrovolnickou činností v nemocnici v Sokolově“.

Jak mohu vnímat dobrovolnickou činnost:

 • Jako způsob trávení volného času, jako životní styl – někdo svůj volný čas tráví se svými kamarády, někdo se věnuje sportu, hraje na hudební nástroj… někdo chce pomáhat druhým a působí jako dobrovolník. Ovšem i při dobrovolnické činnosti se zároveň může věnovat svému koníčku. Například umí hrát na kytaru, může zahrát i pacientům, rázem se tak z dovednosti může stát potěšení pro druhé, kteří to ocení.
 • Je možné, že dobrovolnictví je některými lidmi vnímáno jako určitá terapie vlastní osobnosti – při dobrovolnické činnosti máte možnost zastavit se, zamyslet se nad věcmi, na které jinak nezbývá čas.

 


Jakým způsobem se mohu zapojit:

 1. Pravidelná dobrovolnická činnost – dobrovolník jako společník u pacienta
  Charakteristika: mám čas docházet alespoň 1x/ týden na cca 1-2 hod.
  Dobrovolník docházející za pacientem zastává roli společníka, který pacientovi naslouchá, povídá si s ním, doprovází ho na vycházkách, zpestřuje mu dlouhý čas strávený na lůžku. Na takovou činnost dobrovolník nepotřebuje ovládat speciální dovednosti. Důležitější je pro něj schopnost navázat kontakt, být empatický, rozpoznat, o čem je vhodné s pacientem hovořit.
 2. Jednorázové/ příležitostné akce
  Charakteristika: rád bych pomáhal/a, ale nemám čas chodit pravidelně; jednorázové akce, kde bych se mohl/a zapojit několikrát do roka, by mi vyhovovaly (Odkaz na kalendář akcí) .
 3. Canisterapie
  Charakteristika: dobrovolník se svým čtyřnohým kamarádem přichází za pacienty na oddělení; léčebný kontakt psa a člověka.
 4. Vlastní nápad
  Máte-li nápad, který může pomoci vylepšit naši činnost, společnými silami jej můžeme zrealizovat.

Kalendář akcí

Facebook