Dobrovolnické centrum ÚVN

Posláním Dobrovolnického centra ÚVN je vytvářet radostnější prostředí pro naše pacienty. Spolupráce s dobrovolníky se v ÚVN rozvíjí od roku 2002. 

Dobrovolnické centrum zajišťuje nábor a výběr dobrovolníků, přípravu na dobrovolnickou činnost (školení), vede evidenci dobrovolníků, organizuje supervizi dobrovolníků, zajišťuje kontakt s oddělením a s pacienty a propagaci programu. Dobrovolnické centrum připravuje další projekty pro naplnění cílů programu.

Činnosti dobrovolníků v ÚVN si vážíme a další dobrovolní pomocníci jsou u nás vítáni!