„Jsme pyšní, že dobrovolníci jsou stabilní součástí ÚVN“, těmito slovy přivítala dobrovolníky v úvodu setkání náměstkyně pro nelékařská zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče, Mgr. Lenka Gutová, MBA. Před sedmi lety

stála u zrodu Dobrovolnického centra a pamatuje si na doby, kdy do ÚVN zavítali první nadšení odvážlivci, od té doby je stále garantkou programu a podílí se na jeho dalším rozvoji.

Během setkání, které proběhlo na ředitelství ve středu 19.6. zaznívala od všech přítomných slova vděčnosti za možnost zpříjemnit pacientům svou návštěvou pobyt a slova chvály na skvělou spolupráci s personálem na odděleních.

Paní náměstkyně ocenila, že se dobrovolníci ve svém volném čase věnují našim pacientům a válečným veteránům zejména s ohledem na značné přetížení personálu, který se musí věnovat především zdravotní a ošetřovatelské péči a na obyčejný lidský kontakt často mnoho prostoru nezbývá. Je skvělé vidět, že společné úsilí v duchu hesla "Bonum aegroti suprema lex - Dobro pacienta nejvyšší zákon" má smysl.