Od 20. ledna do 16. února probíhalo na prodejnách Tesco hlasování o přidělení nadačního příspěvku ve výši 10 000 až 30 000 korun. Dobrovolnické centrum ÚVN se do soutěže přihlásilo s projektem „Dobrovolníci v ÚVN – aktivní podpora pacientů“.

Projekt úspěšně prošel hodnocením žádostí a postoupil do finálového hlasování. „S napětím jsme pozorovali každý týden narůstající hlasy a s velkým nadšením jsme přijali 2. března zprávu, že projekt Dobrovolnického centra ÚVN se umístil na 2. místě, které nám přinese nadační příspěvek 16 000 korun,“ popisuje koordinátorka dobrovolnického programu Kristýna Skovajsová. „Vážím si snahy našeho dobrovolnického centra aktivně zajistit financováni své činnosti z různých zdrojů,“ oceňuje náměstkyně ředitele ÚVN Lenka Gutová, pod kterou dobrovolníci spadají.

   Dobrovolnické centrum je součástí Ústřední vojenské nemocnice od roku 2012. Věnuje se především vytváření radostnějšího a příjemnějšího prostředí pro pacienty - dobrovolníci poskytují pacientům a klientům během hospitalizace a pobytu v ÚVN rozptýlení a společnost. Součástí týmu dobrovolníků jsou studenti od 15 let až po osmdesátileté seniory. Od roku 2012 začali dobrovolníci přicházet za klienty a pacienty ÚVN přímo k lůžkům, kromě povídání si s nimi, doprovodu při procházkách je u pacientů také oblíbené předčítání. Od roku 2016 rozšířili dobrovolníci své činnosti a prostřednictvím výtvarných dílen podporují seberealizaci pacientů - mezi nejoblíbenější aktivity patří malování na textil, výroba dekorativních mýdel nebo lapačů snů. Dobrovolníci také pomáhají na akcích Domova Vlčí mák. Dobrovolnické centrum ÚVN má aktuálně 80 členů, z toho 32 dochází pravidelně za pacientem nebo klientem a dalších 48 vypomáhá při jednorázových akcích.

   „Díky financím získaným za projekt Dobrovolníci v ÚVN - aktivní podpora pacientů od Nadačního fondu TESCO bude možné zakoupit výtvarné potřeby pro tvořivé dílny s pacienty a také materiál pro oblíbené předčítání – předplatné časopisů Vlasta a Koktejl,“ doplňuje Kristýna Skovajsová.

   Grantový program Nadačního fondu Tesco Vy rozhodujete, my pomáháme, poskytuje finanční podporu na realizaci malých veřejně prospěšných projektů po celé ČR a zaměřuje se na různé oblasti od podpory kultury a vzdělávání až po pomoc zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám. Při úspěšném absolvování hodnotící fáze se projekt dostane do soutěžního hlasování. Na vybrané prodejně společnosti Tesco soutěží tři nejzajímavější projekty, které jsou podle pořadí ze získaných hlasů finančně oceněné. Na hlasování se podílejí zákazníci prodejny přímo prostřednictvím žetonů, které dostávají za nákup. Hlasují pak pro projekt, který považují za nejzajímavější.  

 

Kristýna Skovajsová a Jitka Zinke