Projekt DOBROVOLNÍCI V ÚVN - AKTIVNÍ PODPORA PACIENTŮ

V období 1. dubna 2021 - 30. září 2022 je podpora dobrovolnické činnosti v ÚVN spolufinancována z dotačního programu. 

Projekt: Dobrovolníci v ÚVN – aktivní podpora pacientů
Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517
Období realizace projektu: 1.4.2021-30.9.2022
Rozpočet: 842 000 Kč

Stručný obsah pilotního ověření:

Cílem pilotu je podpora dobrovolnictví a je realizován v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“, který je financován z prostředků Evropské unie a Státního rozpočtu ČR.

V rámci pilotního ověření je realizován stávající program dobrovolnictví s ohledem na nový návrh Metodiky programu dobrovolnictví ve zdravotních službách. V průběhu pilotu bude ověřeno, zdali Metodika PD obsahuje všechny zásadní parametry směřující k bezpečné, kvalitní a efektivní realizaci programu dobrovolnictví u poskytovatele zdravotních služeb.