Pro říjnovou výtvarnou dílnu na Oddělení ošetřovatelské péče připravili dobrovolníci společně s ošetřujícím personálem podzimní téma.  Pacienti si mohli vyrobit z kartonů a listů podzimní strom či keř, a přitom si důkladně procvičili jemnou motoriku.

Všichni účastníci výtvarné dílny byli pečliví a zabraní do tvoření, v průběhu si společně zazpívali, povyprávěli zajímavé životní příběhy.

Na listopadovou dílnu již mají dobrovolníci připravené adventní téma – výrobu vánočních květináčů, které ozdobí a provoní pokoje chvojím.

„Děkujeme všem, kteří se dílny zúčastnili a prožili společné radostné odpoledne“