Při minulé covidové vlně vybralo Svatovojtěšské společenství v jarní sbírce prostředky na balíčky pro zdravotníky. Na jaře tak putovalo na více než 500 balíčků na covidová oddělení.

Jarní sbírka tím však neskončila – umožnila, aby i ve vánočním čase dostala covidová oddělení své balíčky. Společenství sv. Vojtěcha předalo balíčky 20. prosince kaplanům ÚVN mjr. Tomáši Mlýnkovi a Mgr. Pavlu Rumlovi. Předání se osobně zúčastnil i páter Jan Kotas.

Balíčky putovaly na Kliniku infekčních nemocí, covidovou jednotku na Oddělení psychiatrie, KARIM, odběrové pracoviště COVID-19, očkovací centrum COVID-19 a EMERY, které se také velmi často setkává s covidovými pacienty.

 

 

Svatovojtěšskému společenství moc děkujeme. Výroba dárkových balíčků pro zdravotníky proběhla v neziskové organizaci Pojďte dál, která zaměstnává osoby s mentálním postižením – a tak balíčky pro zdravotníky ve skutečnosti pomohly dvakrát.

Dovolte mi, abych s Vámi sdílela slova pátera Jana Kotase:

Vážení a milí,
dovolte, abychom tímto malým dárkem vyjádřili naši nesmírnou vděčnost za vše, co děláte pro nemocné, kteří potřebují vaši neúnavnou péči!
Za všechny z kostela sv. Vojtěcha v Dejvicích vám přejeme krásné Vánoce, požehnání Betlémského dítěte a mnoho zdraví a radosti v roce 2022!


Kristýna Skovajsová
za Dobrovolnické centrum ÚVN