První jarní den jsme v pavilonu B oslavili na konci března.  A jaké by to bylo jaro bez květin! Ty nechyběly – studenti z Anglo-německé obchodní akademie (ANOA) na Břevnově vyrobili pro pacienty a klienty naší nemocnice hned plnou náruč papírových květin.

Přinášíme fotografie z předávání a také několik vzkazů od obdarovaných pacientů:

…. „Vyřiďte jim, že jsou moc šikovní!“

….„To je ale krásy!“

….„Řekněte, že jim moc děkuju. Až jste mě rozplakali.“

Koordinátorka: „Mohu Vám tu květinu někam umístit?“
Klientka: „Ne. Já se tady s ní budu teď chvíli mazlit (přikládá papírovou květinu ke tváři) …“

….„Já už mám modrou květinu z loňska. Teď mám červenou, tak mi ještě chybí ta bílá. Pak to bude jako naše vlajka.“

….„Řekněte jim, že jim přeji hodně úspěchů a lásky k lidem.“
 

Dvě dámy z Domova Vlčí mák také odrecitovaly pro studenty básničku, kterou si pamatují ze svého slabikáře, když samy byly dětmi. Vzpomněly si, že říkanku ve slabikáři doprovázela ilustrace od Mikoláše Alše. Moc se nám líbila, tak se s vámi o ni podělíme:

….Každá babička stará
je veselejší z jara:
vezme svou berličku,
sedne na sluníčku,
myslí si: kýž jsem mladší,
ach, což bych byla radši!

Děkujeme všem studentům, kteří se na akci podíleli. S ANOA spolupracujeme již opakovaně. Studenti jsou moc šikovní a ačkoli měli květiny zprvu vyrábět jen starší z nich, nakonec je chtěli vytvářet všichni. Moc nás těší, že podpora hospitalizovaných pacientů a klientů je pro studenty tak motivující. Jmenovitě moc děkujeme Mileně Najmanové, která celou akci výroby kytiček v ANOA organizovala.

Děkujeme také personálu Oddělení dlouhodobé a Oddělení paliativní péče, Oddělení ošetřovatelské péče a také sociálním pracovnicím, které nám s akcí též velmi pomohly.