Ve čtvrtek 15. září 2011 se uskutečnil Dobrovolnický happening v pražských Žlutých lázních.  Akci uspořádali zástupci pěti pražských nemocnic sdružených v tzv. Pražskou nemocniční pětku, jejímž členem je i Ústřední vojenská nemocnice. Završili tak celoroční aktivity uskutečněné v rámci Evropského roku dobrovolnictví.   

Nemocnice připravily pestrý program plný zajímavých informací a zábavy. Na úvod jednotlivé nemocnice představily svůj dobrovolnický program, který také prezentovaly ve svých stáncích. V průběhu akce se návštěvníci mohli dovědět, jak funguje canisterapie, která je uznávanou terapeutickou metodou a jednou z možností dobrovolnictví v nemocnicích. Dále se mohli seznámit například se zooterapií, tanci vsedě, nebo se způsoby trénování paměti. Nechyběla ani dražba nejhezčího dobrovolnického trička, které si zájemci mohli sami vytvořit. K příjemné atmosféře přispěly svým tanečním a hudebním vystoupením skupiny TiDiTade a The Tap Tap.   

Takový byl historicky první Dobrovolnický happening Pražské nemocniční pětky, jejíž činnost s uplynulým rokem neskončila. Spolupráce pokračuje i nadále, a tak se všichni můžeme těšit na další setkání.