Na čtvrtek 13. března 2012 připravily sociální pracovnice a personál Oddělení sociální péče a Oddělení péče pro válečné veterány ÚVN masopustní zábavu. Tu si užívali nejen klienti sociálních lůžek a váleční veteráni, ale také dobrovolníci, kteří za nimi pravidelně docházejí.


Jindy tiché a klidné oddělení se proměnilo v masopustní veselí, kde nechyběla hudba, tanec, barevné balonky, kostýmy, občerstvení a hlavně smích a dobrá nálada. Největší úspěch měla píseň „Jede, jede mašinka“. Senioři zapomněli na svůj požehnaný věk a nemoci, chytili se za pas a směle se pustili do tance.
Klienti Oddělení sociální péče a Oddělení péče pro válečné veterány ÚVN se už nyní mohou těšit na následující měsíc. Protože se pomalu blíží svátky jara, personál oddělení pro ně připravuje například pletení pomlázek.