Klienti Oddělení sociální péče ÚVN pravidelně trénují svou zručnost. Každý týden pro ně sestra Irena připravuje různé manuální činnosti. Tentokrát si senioři mohli vyzkoušet, jak se pracuje s keramikou.


Při válení, hnětení a zpracovávání hlíny si procvičili  jemnou motoriku a rozvíjeli svou představivost. S výtvory jim, kde bylo potřeba, pomáhali studenti radiologie z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Vznikla krásná drobná umělecká dílka, která jejich autory potěšila.

Bez keramické pece by práce seniorů nemohla být dokončena. Díky Obci legionářské, která věnovala veteránům pobývajícím v ÚVN pec jako věcný dar, mohly  hliněné výrobky získat konečnou podobu.

Červnové odpoledne přineslo několikerý užitek: zábavu, procvičení manuální zručnosti, množství pěkných dárků a radost z vydařené práce a  také chuť brzy zase vyrobit nějakou pěknou keramiku.